Geef Amsterdam een Voedselpark

Voedselpark Amsterdam

Voedselpark Amsterdam, heb je al gehoord over dit toffe initiatief? Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Hoe tof zou het zijn als hier een voedselpark komt? Echter is hiervoor wel jouw hulp nodig.

Dit terrein is nu nog bestemd als bedrijventerrein. En dat is super zonde, dit gebied heeft grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren.

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil van de Lutkemeerpolder een distributieterrein maken.

Er is een groep mensen die hier graag een Voedselpark Amsterdam. Het is dan de bedoeling om samen het land te kopen. Zodat alle toekomstige generaties, hier ook voedsel vandaan kunnen halen.

Verschillende Europese steden hebben al een eigen voedselpark

Veel grote Europese steden zoals Londen, Parijs, Aarhus, Barcelona en Milaan hebben een eigen voedselgebied, zo heeft Barcelona bijvoorbeeld 7000 hectare, ingeklemd tussen stad en luchthaven en heeft Milaan maar liefst 70.000 hectare voedselgebied beschermd gemaakt. Ook dichterbij, in Oostende is 30 hectare (met een vliegveld ernaast) omgevormd tot park voor meerdere functies: voedsel telen, recreatie en het creëren van een waterbuffer. In Amsterdam hebben we, behalve op microniveau, gek genoeg geen stadslandbouw.

Unieke kans

Dit is een unieke kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van de maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en bi odiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Crowdfundingsactie

Om het voedselpark te realiseren is er een groot draagvlak nodig. Daarom is er een crowdfundingsactie gestart om het stuk land te kopen. De rest van het geld voor de aankoop van de polder komt dan via leningen, burgercooperatie Land van Ons. Alle beetjes helpen en met dit geld help jij mee om een mooi initiatief te maken. Het resultaat is dat we altijd een voedselpark hebben voor onszelf, onze kinderen en alle komende generaties. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat het lukt. Help jij mee om het Voedselpark Amsterdam te realiseren?

Dit vind je misschien ook wel leuk om te lezen: