Weer schadelijke stoffen aangetoond in bontkragen uit China 

Weer schadelijke stoffen aangetoond in bontkragen uit China

Weer schadelijke stoffen aangetoond in bontkragen uit China

Samen met Bont voor Dieren heeft de Chinese dierenbeschermingsorganisatie Act Asia onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van schadelijke chemicaliën in bont. Nadat er bontkragen in Nederland gevonden werden die een teveel aan schadelijke stoffen bevatten, is besloten bont uit China te onderzoeken. Act Asia heeft zes bontitems onderzocht en alle zes bevatten meer chemicaliën dan de internationale en Chinese toegestane hoeveelheden.

gift in bont - chinaBont voor Dieren directeur Nicole van Gemert: “De resultaten zijn zorgwekkend: het meeste bont dat in Nederland verkrijgbaar is komt uit China. Wij eisen dat de overheid ingrijpt en giftige bontkragen van de markt haalt. Vooral kinderen komen met hun mond voortdurend in aanraking met bontkragen, wat mogelijk kankerverwekkend kan zijn en schadelijk is voor hun gezondheid. Het is onbegrijpelijk dat onderzoeken in verschillende landen van Europa en nu dus ook China dit overtuigend aantonen maar dat er niets aan gedaan wordt. “

Producent van bont

China is wereldwijd de grootste producent van bont. Het meeste bont dat in Nederland te koop is, wordt geproduceerd en verwerkt in China. Jaarlijks worden in China 13 miljoen vossen gedood voor hun vacht ten opzichte van 2 miljoen in Europa. In China worden er jaarlijks 14 miljoen wasbeerhonden gedood voor hun vacht. In Europa zijn dat er honderdduizend.

gift in bont verwerktVoor het onderzoek zijn er in vier verschillende Chinese steden zes bontitems gekocht. De items betroffen accessoires en kleding. De items zijn in een Chinees laboratorium onderzocht en geëvalueerd door het erkende Duitse Bremer Umweltinstitut. Alle zes de items bevatten teveel formaldehyde en ethoxylaten. Een item bevatte zelfs meer dan 250 keer de toegestane hoeveelheid formaldehyde. Alle zes de onderzochte bontitems bevatten veel meer van de stof ethoxylaten dan dat verschillende richtlijnen toestaan. Ethoxylaten zijn schadelijk voor de voortplanting, irriterend en mogelijk kankerverwekkend. Daarnaast bevatte de items ook te veel formaldehyde. Formaldehyde tast de slijmvliezen aan en zorgt voor allergieverschijnselen. Het International Agency for Research on Cancer heeft formaldehyde in 2004 bovendien bestempeld als kankerverwekkend.

Bont voor Dieren heeft in 2016 samen met het televisieprogramma Kassa een zelfde onderzoek in Nederland uitgevoerd. Destijds zijn er zes bontkragen van kinderjassen getest op de aanwezigheid van formaldehyde en ethoxylaten. In alle kragen werd formaldehyde en in vier kragen ethoxylaten aangetroffen.

bont voor dieren - vega lifestyleLees het Chinese rapport over toxic fur hier.
Lees het Nederlandse rapport over giftig bont hier.

2 thoughts on “Weer schadelijke stoffen aangetoond in bontkragen uit China 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *